Wat is Data Recovery

Met de toenemende hoeveelheid gegevens en de steeds groter wordende afhankelijkheid van computers is dataverlies een lastig probleem geworden. Zowel grote als kleine bedrijven willen vrijwel op elk ogenblik over hun gegevens kunnen beschikken. Mede hierdoor ontwikkelde  zich midden de jaren 1990 de Data Recovery-industrie.

In het begin ging het om een slechts paar bedrijven die zich hierin gespecialiseerd hadden, maar al snel ontwikkelde zich een professioneel gestructureerde ondernemingstak. Vandaag de dag zijn er dan ook wereldwijd duizenden bedrijven die zich beroemen op hun knowhow inzake Data Recovery.

Maar wat is Data Recovery nu eigenlijk?

Data Recovery houdt in; het terughalen en herstellen van verloren en/of gewiste bestanden en documenten. De gegevens die op een harde schijf, USB-stick, memorycard, cd/dvd of andere datadrager staan, lopen altijd het risico verloren te gaan. Wanneer de datadrager  valt, crasht of door brand, virusinfecties, wormen of een andere oorzaak wordt beschadigd, zijn de gegevens vaak niet meer normaal af te lezen. 

Indien er geen back-up van is gemaakt, wordt het vrij moeilijk om zelf de gegevens terug te halen. Met Data Recovery-software is vaak nog wel het één en ander terug te halen, maar dan mag de schijf niet mechanisch defect zijn.  Als de schijf mechanisch defect is, is er maar één oplossing en dat is een professioneel Data Recovery bedrijf inschakelen.

Ingenieurs op het gebied van Data Recovery zijn gespecialiseerd in het terughalen van gegevens , waarbij de software tekort schiet. Door middel van onder andere head- en pcb-swaps krijgen zij de datadrager weer aan de praat en is in 90% van de gevallen de data te redden.  Ook in gevallen van data diefstal zijn vaak de verwijderde gegevens nog van de originele datadrager terug te halen.

Data Forensics

Een gerelateerd onderwerp aan Data Recovery is Data Forensics. Een computer forensisch onderzoek houdt in; het onderzoeken en bewijzen van computer fraude. Computer fraude kan ontstaan door; vervalsing, diefstal of manipulatie van gegevens. Ook problemen als bedrijfsspionage, faillissementen, anonieme e-mails en contract breuk kunnen door Computer Forensische experts worden opgelost.

Met behulp van de Data Recovery technieken kan gekeken worden welke gegevens zijn veranderd, gewist of gekopieerd. Bij een forensisch data onderzoek wordt er gekeken naar de gebruiksgegevens van de terug te halen data, zoals: de aanmaak datum, verzend datum, verwijder datum, kopieer datum, laatste bewerkte datum en de originele locatie. In het forensisch verslag komt dan naar voren hoe en wanneer de gegevens zijn gestolen of gewijzigd. Dit onderzoek kan dan als bewijs dienen in een rechtszaak.

Lees meer over Blog
Hoe maak je bezwaar tegen een belastingaanslag PHP systemen die wij aanbieden Zelfstandig werken en arbeidsongeschiktheid of invaliditeit